Добредојдовте на ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

Ви благодариме за довербата,

ЗЕЛС,

Министерство за транспорт и врски

Copyright © МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 2016