Вкупно закажани аукции: 271
ОПШТИНИ:
v

03/2019 (18.11.2019)

отуѓување на градежно земјишт
ГЕВГЕЛИЈА

03/2019 (18.11.2019)

отуѓување на градежно земјишт
ГЕВГЕЛИЈА

Улица "Црвена Скопска Општина" број 4, 1000 Скопје, Република Македонија

Сите права заштитени